Ngữ Văn Lớp 6: xác định trạng ngữ và chức năng trong câu sau : bằng bàn tay lao động sáng tạo , con người đã cải tạo lại bộ mặt của trái đất khiến cho

Câu Hỏi

Ngữ Văn Lớp 6: xác định trạng ngữ và chức năng trong câu sau : bằng bàn tay lao động sáng tạo , con người đã cải tạo lại bộ mặt của trái đất khiến cho nó người hơn

Trả Lời

 1. Bằng bàn tay lao động sáng tạo, con người đã cải tạo lại bộ mặt của trái đất khiến cho nó người hơn.”
  – Trạng ngữ trong câu văn: Bằng bàn tay lao động sáng tạo
  => Chức năng: Bổ sung ý nghĩa cho câu về phương tiện.
  #M

  Trả lời
 2. $\text{#Tuan#}$
  Trạng ngữ là :
  -> Bằng bàn tay lao động sáng tạo
  -> Trạng ngữ chỉ cách thức, phương tiện
  TD :
  -> Nói lên cách mà con người đã cải tạo lại bộ mặt của trái đất
  @ Phân tích :
  Bằng bàn tay lao động sáng tạo // TN
  Con người // CN
  Đã cải tạo lại bộ mặt của trái đất // VN

  Trả lời

Viết một bình luận