Ngữ Văn Lớp 6: 3/ chỉ ra ẩn dụ chuyển đổi cảm giác trong các diễn đạt sau:A, Em thấy cơn mưa rào Ướt tiếng cười của bố. B, Ngoài thềm rơi cái lá đa /

Câu Hỏi

Ngữ Văn Lớp 6: 3/ chỉ ra ẩn dụ chuyển đổi cảm giác trong các diễn đạt sau:A, Em thấy cơn mưa rào
Ướt tiếng cười của bố.
B, Ngoài thềm rơi cái lá đa / Tiếng rơi rất mỏng như là rơi nghiêng;C, ăn khoai nhớ kẻ cho dây mà trồng;D, cây ngay không sợ chết đứng

Trả Lời

 1. A. Ẩn dụ chuyển đổi cảm giác “Cơn mưa rào ướt tiếng cười của bố”
  -> Chuyển đổi từ thị giác sang xúc giác.
  B. Ẩn dụ chuyển đổi cảm giác “Tiếng rơi rất mỏng như là rơi nghiêng”
  -> Chuyển đổi từ thính giác sang thị giác.
  C. Ẩn dụ chuyển đổi cảm giác “Ăn khoai nhớ kẻ cho dây mà trồng”
  -> Chuyển đổi từ vị giác sang thị giác.
  D. Không có ẩn dụ chuyển đổi cảm giác chỉ có ẩn dụ phẩm chất.

  Trả lời

Viết một bình luận