Ngữ Văn Lớp 6: 1.Trong văn bản “Thương nhớ bầy ong”, phương án nào không đúng khi nói về việc nếu ong trại bay đi, thì làm cách gì để giữ đàn ong ở lạ

Ngữ Văn Lớp 6: 1.Trong văn bản “Thương nhớ bầy ong”, phương án nào không đúng khi nói về việc nếu ong trại bay đi, thì làm cách gì để giữ đàn ong ở lạ

Ngữ Văn Lớp 6: 1.Trong văn bản “Thương nhớ bầy ong”, phương án nào không đúng khi nói về việc nếu ong trại bay đi, thì làm cách gì để giữ đàn ong ở lại?
a) Ong mệt lử phải đậu ở một cây bào đó hay trở về đõ
b) Đốt rơm cho khói bốc lên, ong không bay ra được
c) Ném đất vụn lên không
d) Trèo lên cây bắt mang về đõ cũ hoặc cho vào một cái đõ mới.
Các sự việc trong văn bản “Thương nhớ bầy ong” được kể theo trình tự nào?

0 bình luận về “Ngữ Văn Lớp 6: 1.Trong văn bản “Thương nhớ bầy ong”, phương án nào không đúng khi nói về việc nếu ong trại bay đi, thì làm cách gì để giữ đàn ong ở lạ”

Viết một bình luận