Ngữ Văn Lớp 6: 1 . xác định các cụm động từ có trong câu văn : ” Đà điểu rất giỏi chạy nhanh còn đại bàng thì có khả năng bay cao ” . Chỉ rõ mô hình

Câu Hỏi

Ngữ Văn Lớp 6: 1 . xác định các cụm động từ có trong câu văn : ” Đà điểu rất giỏi chạy nhanh còn đại bàng thì có khả năng bay cao ” . Chỉ rõ mô hình cấu tạo của cụm ĐT đó .
ét ô ét pặk …. hhh

Trả Lời

 1. +) Cụm động từ:
  – Rất giỏi chạy nhanh.
  *** Phụ trước: Rất giỏi.
  *** Trung tâm: Chạy.
  *** Phụ sau: Nhanh.
  – Khả năng bay cao.
  *** Phụ trước: Khả năng.
  *** Trong tâm: Bay.
  *** Phụ sau: Cao.
  $#Sano$

  Trả lời
 2. – Cụm động từ : chạy nhanh
  + Mô hình cấu tạo :
  @ Phần trung tâm : chạy
  @ Phần phụ sau : nhanh
  – Cụm động từ : bay cao
  + Mô hình cấu tạo :
  @ Phần trung tâm : bay
  @ Phần phụ sau : cao
  #Tâm

  Trả lời

Viết một bình luận