Ngữ Văn Lớp 5: Viết một tình huống sử dụng 1 trong 4 thành ngữ, tục ngữ sau : – Tre già măng mọc; – Trẻ non dễ uốn; – Trẻ người non dạ; – Trẻ lên ba

Câu Hỏi

Ngữ Văn Lớp 5: Viết một tình huống sử dụng 1 trong 4 thành ngữ, tục ngữ sau :
– Tre già măng mọc;
– Trẻ non dễ uốn;
– Trẻ người non dạ;
– Trẻ lên ba, cả nhà học nói

Trả Lời

 1. – Tre già măng mọc
  Ông ngoại cu Tí đang làm việc ngoài vườn thì ca của cu Tí ại nói :
  Ba ơi sức ba không còn đâu mà làm.
  Ông ngoại:
  Không sao đâu con ạ 
  Ba cu Tí :
  Để tụi nhỏ làm
  Ba cu Tí :
  “Tre già măng mọc” , ba lớn tuổi rồi để tụi con là

  Trả lời
 2. mik trọn câu 1 nha : ngày đó tôi và nhiều ông bạn khác vì sức yếu chúng tôi không tham gia chiến đâu nhưng lớp trẻ đã tạo ra chiên thắng xin câu trả lời hay vote 5 sao và cảm ơn nha bạn ^___^______^

  Trả lời

Viết một bình luận