Ngữ Văn Lớp 5: Viết 2 câu có : Câu ghép có dùng quan hệ từ Câu ghép có dùng cặp từ nối khác

Ngữ Văn Lớp 5: Viết 2 câu có : Câu ghép có dùng quan hệ từ Câu ghép có dùng cặp từ nối khác

Ngữ Văn Lớp 5: Viết 2 câu có : Câu ghép có dùng quan hệ từ
Câu ghép có dùng cặp từ nối khác

0 bình luận về “Ngữ Văn Lớp 5: Viết 2 câu có : Câu ghép có dùng quan hệ từ Câu ghép có dùng cặp từ nối khác”

 1. Câu ghép có dùng quan hệ từ
  Do tôi mải chơi nên không làm bài tập.
  (Quan hệ Tương phản)
  Không những Lan học giỏi mà bạn ấy còn hát rất hay
  (Quan hệ Tăng tiến)
  Câu ghép có dùng cặp từ nối khác
  Nhà tôi nghèo nên tôi không thể đi học
  Mẹ đang nấu cơm còn tôi đang quét nhà

  Trả lời

Viết một bình luận