Ngữ Văn Lớp 5: Tìm từ trái nghĩa với dũng cảm -đặt câu với một vị anh hùng trẻ tuổi có sử dụng từ dũng cảm

Câu Hỏi

Ngữ Văn Lớp 5: Tìm từ trái nghĩa với dũng cảm
-đặt câu với một vị anh hùng trẻ tuổi có sử dụng từ dũng cảm

Trả Lời

  1. -Từ trái nghĩa với dũng cảm:hèn nhát,hèn hạ, nhút nhát…
    -Anh hùng nhỏ tuổi Nguyễn Bá Ngọc đã dũng cảm lấy thân mình cứu sống các em nhỏ khỏi lưỡi hái bom đạn.

    Trả lời

Viết một bình luận