Ngữ Văn Lớp 5: Tìm 2 từ có thể thay thế từ” ủ ê” trong câu : ” Cây gạo buồn thiu, những chiếc lá cụp xuống, ủ ê.”

Câu Hỏi

Ngữ Văn Lớp 5: Tìm 2 từ có thể thay thế từ” ủ ê” trong câu : ” Cây gạo buồn thiu, những chiếc lá cụp xuống, ủ ê.”

Trả Lời

Viết một bình luận