Ngữ Văn Lớp 5: Đọc bài tập đọc “Nhân cách quý hơn tiền ” 1.Vương Nguyên phong tặng Mạc Đĩnh Chi danh hiệu “lưỡng quốc Trạng nguyên” vì lý do

Ngữ Văn Lớp 5: Đọc bài tập đọc “Nhân cách quý hơn tiền ” 1.Vương Nguyên phong tặng Mạc Đĩnh Chi danh hiệu “lưỡng quốc Trạng nguyên” vì lý do

Ngữ Văn Lớp 5:

Đọc bài tập đọc “Nhân cách quý hơn tiền “

1.Vương Nguyên phong tặng Mạc Đĩnh Chi danh hiệu “lưỡng quốc Trạng nguyên” vì lý do gì?

2.Vì sao Mạc Đĩnh Chi làm quan nhưng ông từ nghèo túng?

3. Vua Minh Tông đã giúp đỡ Mạc Đĩnh Chi bằng cách nào?

4. Vì sao Mạc Đĩnh Chi đêm gói tiền vào triều, trình lên vua Minh tông.?

5. Câu chuyện tập trung ca ngợi điều gì ở Mạc Đĩnh Chi?

0 bình luận về “Ngữ Văn Lớp 5: Đọc bài tập đọc “Nhân cách quý hơn tiền ” 1.Vương Nguyên phong tặng Mạc Đĩnh Chi danh hiệu “lưỡng quốc Trạng nguyên” vì lý do”

 1. 1. Lý do: Vương Nguyên khâm phục tài năng, cốt cách của Mạc Đĩnh Chi nên đã phong cho ông làm “Lưỡng Quốc Trạng Nguyên”
  2. Vì ông làm quan thanh liêm, không tham của đút lót nên thường nghèo túng
  3. Vua giúp đỡ bằng cách cho người đặt một túi tiền ở bàn của ông để cho ông không còn nghèo
  4. Vì số tiền đó không phải là số tiền do chính tay mình làm ra nên dứt khoát không nhận
  5. Ca ngợi đức tính trung thực, liêm khiết, tài năng, trọng nhân cách hơn tiền bạc của ông

  Trả lời
 2. 1. Vương Nguyên Phong tặng Mạc Đĩnh Chi danh hiệu “lưỡng quốc Trạng nguyên” vì  vua khâm phục tài năng, cốt cách của Mạc Đĩnh Chi.
  2. Mạc Đĩnh Chi làm quan nhưng ông từ nghèo túng vì ông làm quan rất thanh liêm.
  3. Vua Minh Tông đã giúp đỡ Mạc Đĩnh Chi Bằng cách cho người lén bỏ tiền vào nhà của ông.
  4. Mạc Đĩnh Chi đem gói tiền vào triều, trình lên vua Minh Tông vì đó là tiền của ai đó đã bỏ vào nhà ông.
  5. Câu chuyện tập trung ca ngợi Mạc Đĩnh Chi sống trung thực, liên khiết và trọng nhân cách.

  Trả lời

Viết một bình luận