Ngữ Văn Lớp 5: đặt một câu ghép nói vê truyền thống quý bấu của dân tộc Việt Nam

Ngữ Văn Lớp 5: đặt một câu ghép nói vê truyền thống quý bấu của dân tộc Việt Nam

Ngữ Văn Lớp 5:

đặt một câu ghép nói vê truyền thống quý bấu của dân tộc Việt Nam

0 bình luận về “Ngữ Văn Lớp 5: đặt một câu ghép nói vê truyền thống quý bấu của dân tộc Việt Nam”

 1. @ Hy
  Đặt một câu ghép nói vê truyền thống quý bấu của dân tộc Việt Nam ?
  $⇒$ Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn nhấn chìm mọi lũ cướp nước và bán nước.

  Trả lời
 2. – Đặt câu ghép nói về truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam:
  + Nhân dân ta luôn sống theo đạo lí biết ơn, biết ơn tới những người có công với cách mạng, xã hội, … để ta được hưởng những thành quả tốt đẹp.
  + Từ xưa đến nay, truyền thống tôn sư trọng đạo luôn được nhân dân giữ gìn và phát huy
  + Mỗi chúng ta cần biết giữ gìn và phát huy các truyền thống tốt đẹp của dân tộc, chúng ta cần thực hiện tốt truyền thống đó.

  Trả lời

Viết một bình luận