Ngữ Văn Lớp 5: Câu văn sau sử dụng biện pháp tu từ gì ? Nêu tác dụng . ” Còn biển thì tung bọt trắng xóa , kì cọ cho muôn loài .”

Câu Hỏi

Ngữ Văn Lớp 5:

Câu văn sau sử dụng biện pháp tu từ gì ? Nêu tác dụng .

” Còn biển thì tung bọt trắng xóa , kì cọ cho muôn loài .”

Trả Lời

  1. Câu : ” Còn biển thì tung bọt trắng xóa , kì cọ cho muôn loài .” sử dụng biện pháp tu từ: nhân hóa.( biển có hành động như con người: “tung bọt”, “kì cọ”)
    -> Tác dụng: 
    + giúp hình ảnh thiên nhiên – biển trở nên sinh động, gần gũi với người đọc
    + tạo sức hấp dẫn cho câu văn

    Trả lời

Viết một bình luận