Ngữ Văn Lớp 5: Xác định danh từ, động từ, tính từ, quan hệ từ, Đại Từ Khi chúng tôi chăm ngoan thì cô giáo và bố mẹ rất vui. Vì vậy chúng tôi

Câu Hỏi

Ngữ Văn Lớp 5:

Xác định danh từ, động từ, tính từ, quan hệ từ, Đại Từ

Khi chúng tôi chăm ngoan thì cô giáo và bố mẹ rất vui. Vì vậy chúng tôi quyết tâm học tập chuyên cần

Trả Lời

 1. Giải đáp + giải thích các bước giải :
  Khi chúng tôi chăm ngoan thì cô giáo và bố mẹ rất vui. Vì vậy chúng tôi quyết tâm học tập chuyên cần
  Danh từ : Chúng tôi, cô giáo, bố mẹ
  Động từ : học tập
  Tính từ : chăm ngoan , vui, chuyên cần
  Quan hệ từ : thì,vì vậy
  Đại từ : Chúng tôi, cô giáo, bố mẹ
  @VietHa2012

  Trả lời
 2. Khi chúng tôi chăm ngoan thì cô giáo và bố mẹ rất vui. Vì vậy chúng tôi quyết tâm học tập chuyên cần
  Danh từ: Chúng tôi, cô giáo, bố mẹ
  Động từ: học tập
  Tính từ: chăm ngoan , vui, chuyên cần
  Quan hệ từ: thì,vì vậy
  Đại từ: Chúng tôi, cô giáo, bố mẹ

  Trả lời

Viết một bình luận