Ngữ Văn Lớp 5: một giọng nói dịu dàng, ấm áp bỗng hiện ra. theo em, chủ ngữ và vị ngữ trong câu đã phù hợp với nhau chưa ? vì sao ? em hãy chữa lại ch

Câu Hỏi

Ngữ Văn Lớp 5: một giọng nói dịu dàng, ấm áp bỗng hiện ra. theo em, chủ ngữ và vị ngữ trong câu đã phù hợp với nhau chưa ? vì sao ? em hãy chữa lại chủ ngữ hoặc vị ngữ để tạo thanh câu đúng

Trả Lời

 1. $\text{Một giọng nói dịu dàng, ấm áp bỗng hiện ra.}$
  $\text{=> Trả lời:}$
  $\text{1. Hai câu chưa phù hợp với nhau}$
  $\text{2. Vì giọng nói thì thường là phát ra, còn hiện ra chỉ để chỉ vật}$
  $\text{3. Chữa lại:}$
  $\text{Một giọng nói dịu dàng, ấm áp bỗng phát ra.}$

  Trả lời
 2. 1. Một giọng nói dịu dàng, ấm áp bỗng hiện ra. theo em, chủ ngữ và vị ngữ trong câu đã phù hợp với nhau chưa ?
  – Trả lời :
  + Theo em, chủ ngữ và vị ngữ trong câu chưa phù hợp với nhau
  => Vì :
  + Chủ ngữ là bộ phận thứ nhất trong câu, nêu người hay sự vật làm chủ sự việc. Phần lớn danh từ và đại từ giữ chức vị là chủ ngữ trong câu, các loại từ khác, đặc biệt là tính từ và động từ (gọi chung là thuật từ) cũng có khi làm chủ ngữ. Trong trường hợp này, tính từ và động từ được hiểu như một danh từ. Chủ ngữ có thể dùng trả lời câu hỏi: Ai? Cái gì? Con gì? Việc gì? Sự vật gì?, v.v..
  – Mà trong câu chỉ nói một giọng nói dịu dàng ấm áp bỗng hiện ra 
  => Chứ không nói rõ là ai hoặc từ đâu có một giọng nói dịu dàng bỗng hiện ra
  → Dẫn tới sự không cân xứng giữa chủ ngữ và vị ngữ
  * Sửa lại câu như sau :
  – Từ đôi môi cô giáo , một giọng nói dịu dàng ấm áp bỗng hiện ra
  => Đã cân xứng được chủ ngữ và vị ngữ 
  @NhậtPhong
  Xin hay nhất bạn nhé !

  Trả lời

Viết một bình luận