Ngữ Văn Lớp 5: Hãy đặt 1 câu văn có sử dụng dấu phẩy ngăn cách các vế câu trong câu ghép và xác định cấu tạo của câu ghép đó.

Ngữ Văn Lớp 5: Hãy đặt 1 câu văn có sử dụng dấu phẩy ngăn cách các vế câu trong câu ghép và xác định cấu tạo của câu ghép đó.

Ngữ Văn Lớp 5: Hãy đặt 1 câu văn có sử dụng dấu phẩy ngăn cách các vế câu trong câu ghép và xác định cấu tạo của câu ghép đó.Viết một bình luận