Ngữ Văn Lớp 5: Gạch một gạch dưới chủ ngữ,hai gạch dưới vị ngữ trong câu sau: Một màu đỏ rực bừng lên trên Cây Bàng: mỗi chiếc lá như một cánh hoa đỏ

Câu Hỏi

Ngữ Văn Lớp 5: Gạch một gạch dưới chủ ngữ,hai gạch dưới vị ngữ trong câu sau:
Một màu đỏ rực bừng lên trên Cây Bàng: mỗi chiếc lá như một cánh hoa đỏ màu nắng !

Trả Lời

 1. (?) Gạch một gạch dưới chủ ngữ,hai gạch dưới vị ngữ trong câu sau: 
  Một màu đỏ rực bừng lên trên Cây Bàng: mỗi chiếc lá như một cánh hoa đỏ màu nắng !
  – Chủ ngữ 1: Một màu đỏ rực. 
  – Vị ngữ 1: bừng lên Cây Bàng. 
  – Chủ ngữ 2: Mỗi chiếc lá. 
  – Vị ngữ 2: một chiếc cánh hoa đỏ màu nắng. 
  => Xét theo cấu tạo ngữ pháp, câu trên thuộc kiểu câu ghép (vì có 2 cụm C-V không bao chứa nhau cấu tạo nên)
  ⇒ Các vế trong câu ghép trên được nối với nhau bằng dấu hai chấm ( : ) và quan hệ từ: như. 

  Trả lời

Viết một bình luận