Ngữ Văn Lớp 5: Em hãy viết 2-3 câu nói về việc thể hiện ý thức bảo vệ môi trường

Câu Hỏi

Ngữ Văn Lớp 5: Em hãy viết 2-3 câu nói về việc thể hiện ý thức bảo vệ môi trường

Trả Lời

 1. Bài làm:        
       Như ta đã biết, bảo vệ môi trường là một trách nhiệm mà mỗ người công dân nào cũng phải thực hiện. Bảo vệ môi trường cũng như bảo vệ cuộc sống của chúng ta. Mặc dù chỉ là những hành động nhỏ nhoi như bỏ rác đúng nơi quy định cũng đã giúp một phần nào trong công cuộc bảo vệ môi trường rồi. Vì vậy, hãy biết bảo vệ môi trường xung quanh ta nhé!
  ⇒ Các việc cần làm:
  1 Không xả rác bừa bãi.
  2 Trồng cây , bảo vệ rừng , bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.
  3 Tham gia những hoạt động bảo vệ môi trường.
  4 Tuyên truyền mọi người cùng nhau chung tay bảo vệ môi trường.
  $#nhatminhbuithien2010$

  Trả lời

Viết một bình luận