Ngữ Văn Lớp 5: Đặt câu ghép có quan hệ từ nói về nhiệm vu của một người học sinh. Cíu iemmm

Câu Hỏi

Ngữ Văn Lớp 5: Đặt câu ghép có quan hệ từ nói về nhiệm vu của một người học sinh.
Cíu iemmm

Trả Lời

  1. Nếu chúng ta chăm chỉ ôn bài tốt trước khi thi thì chúng ta sẽ có những con điểm cao.
    Vì tôi chăm chỉ làm hết bài tập về nhà nên tôi luôn được cô khen.
    Mặc dù bạn Hường nghèo nhưng bạn ấy vẫn luôn học giỏi nhất lớp

    Trả lời

Viết một bình luận