Ngữ Văn Lớp 5: Đặt 02 câu (01 câu đơn và 01 câu ghép) có sử dụng biện pháp nghệ thuật các từ gợi tế để miêu tả một cảnh biển hoặc 1 dòng sông mà em th

Câu Hỏi

Ngữ Văn Lớp 5: Đặt 02 câu (01 câu đơn và 01 câu ghép) có sử dụng biện pháp nghệ thuật các từ gợi tế để miêu tả một cảnh biển hoặc 1 dòng sông mà em thích nhất.

Trả Lời

  1. – Bạch Đằng là con sông gắn liền với những chiến thắng oanh liệt trong lịch sử dân tộc.
    – Mẹ chở em đi học trên con đường làng quen thuộc, mẹ đi cấy còn em đến trường 

    Trả lời

Viết một bình luận