Ngữ Văn Lớp 5: Đáp án nào dưới đây là cặp từ đồng nghĩa? bầu trời – mặt đất nhanh nhẹn – lúng túng chăm chỉ – lười biếng gọn gàng – ngăn nắp

Ngữ Văn Lớp 5: Đáp án nào dưới đây là cặp từ đồng nghĩa? bầu trời – mặt đất nhanh nhẹn – lúng túng chăm chỉ – lười biếng gọn gàng – ngăn nắp

Ngữ Văn Lớp 5: Đáp án nào dưới đây là cặp từ đồng nghĩa?
bầu trời – mặt đất nhanh nhẹn – lúng túng chăm chỉ – lười biếng gọn gàng – ngăn nắpViết một bình luận