Ngữ Văn Lớp 5: ………………………………cơ thể em khỏe mạnh…………………………………..em không thể chủ quan điền quan hệ từ g

Ngữ Văn Lớp 5: ………………………………cơ thể em khỏe mạnh…………………………………..em không thể chủ quan điền quan hệ từ g

Ngữ Văn Lớp 5: ………………………………cơ thể em khỏe mạnh…………………………………..em không thể chủ quan điền quan hệ từ gì vậy ạ

0 bình luận về “Ngữ Văn Lớp 5: ………………………………cơ thể em khỏe mạnh…………………………………..em không thể chủ quan điền quan hệ từ g”

 1. * Quan hệ từ cần điền ở đây là: Nếu em muốn… thì 
  – Viết lại câu:
  Nếu em muốn cơ thể em khoẻ mạnh thì em không thể chủ quan.
  (Cặp quan hệ từ này biểu thị mối quan hệ giả thiết – kết quả)
  ** Hoặc: Cặp quan hệ từ cần điền là “Mặc dù… nhưng”. 
  – Viết lại câu: 
  Mặc dù cơ thể em khỏe mạnh nhưng em không thể chủ quan.
  (Cặp quan hệ từ này biểu thị mối quan hệ tương phản)
  $#friendly$

  Trả lời
 2. ………….cơ thể em khỏe mạnh………….em không thể chủ quan. 
  1.  Mặc dù cơ thể em khỏe mạnh nhưng em không thể chủ quan. 
  2. Tuy cơ thể em khỏe mạnh nhưng em không thể chủ quan. 
  ________________________________
  ** Giải thích: 
  – Cặp quan hệ từ cần điền: Mặc dù – nhưng hoặc Tuy – nhưng. 
  -> Biểu thị quan hệ: Tương phản.  

  Trả lời

Viết một bình luận