Ngữ Văn Lớp 5: Cho các từ sau: ngoan ngoãn , tươi tốt, buồn bực, lạnh lùng, thì thầm. Hãy xếp các từ sau vào 2 nhóm láy và ghép

Câu Hỏi

Ngữ Văn Lớp 5: Cho các từ sau: ngoan ngoãn , tươi tốt, buồn bực, lạnh lùng, thì thầm. Hãy xếp các từ sau vào 2 nhóm láy và ghép

Trả Lời

 1. +) Từ láy: Ngoan ngoãn, lạnh lùng, thì thầm.
  @ Khái niệm: Từ láy là từ được cấu tạo từ hai tiếng, được tạo nên bởi các tiếng giống nhau về âm, về vần hoặc cả âm và vần. 
  +) Tứ ghép: Tươi tốt, buồn bực.
  @ Khái niệm: Từ ghép là từ được tạo thành có hơn hai tiếng. Các tiếng tạo nên từ ghép khi đọc đều có nghĩa. 
  $#Sano$

  Trả lời
 2. – Từ láy là: ngoan ngoãn (láy vần), lạnh lùng (láy âm đầu),  thì thầm (láy âm đầu)
  – Từ ghép là: tươi tốt, buồn bực
  (Từ ghép là từ khi tách từng tiếng riêng lẻ, các tiếng đó đều có nghĩa)
  tươi/ tốt: khi tách ra đều có nghĩa 
  buồn/bực: tách ra đều có nghĩa 

  Trả lời

Viết một bình luận