Ngữ Văn Lớp 5: Câu 9. (1 điểm) Gạch chân và ghi chú thích bộ phận chủ ngữ (CN) và vị ngữ (VN) trong câu sau: Một buổi chiều, người nằm trên giường cạn

Câu Hỏi

Ngữ Văn Lớp 5: Câu 9. (1 điểm) Gạch chân và ghi chú thích bộ phận chủ ngữ (CN) và vị ngữ (VN) trong câu sau:
Một buổi chiều, người nằm trên giường cạnh cửa sổ được ngồi dậy.
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Và ghi chú thích giúp mình nhé
1 câu ngắn 10 điểm là quá lời rồi có phải không ?

Trả Lời

  1. Một buổi chiều,/ người/ nằm trên giường cạnh cửa sổ được ngồi dậy.
        TN                    CN                          VN
      Lưu ý: TN: là trạng ngữ mình chỉ bổ sung vào thôi nhé.
      

    Trả lời

Viết một bình luận