Ngữ Văn Lớp 5: Câu 11:Cho 2 câu sau:Sự ra đi của người thân duy nhất ấy khiến Ben rơi vào đáy sâu tuyệt vọng. Cậu chìm trong đau khổ, đến mức đôi tai

Câu Hỏi

Ngữ Văn Lớp 5: Câu 11:Cho 2 câu sau:Sự ra đi của người thân duy nhất ấy khiến Ben rơi vào đáy sâu tuyệt vọng. Cậu chìm trong đau khổ, đến mức đôi tai không thể cảm nhận được âm thanh tiếng đàn.Chúng liên kết nhau bằng cách nào?
Câu 12:Hàng ngày, cô gặp gỡ, trò chuyện, động viên Ben.
Nêu tác dụng của dấu phẩy trong câu văn trên?

Trả Lời

 1. Câu 11:
  2 câu trên được liên kết với nhau bằng cách thay thế từ ngữ
  @ Từ “Cậu” ở câu 2 thay cho từ “Ben” ở câu 1
  Câu 12:
  Tác dụng của dấu phẩy (1)
  @ Ngăn cách trạng ngữ “Hàng ngày” với chủ ngữ và vị ngữ
  Tác dụng của dấu phẩy (2)
  @Đánh dấu các từ ngữ có cùng chức vụ làm vị ngữ trong câu ( ngăn cách các bộ phận của vị ngữ )

  Trả lời

Viết một bình luận