Ngữ Văn Lớp 5: các vế câu trong câu ghep”các cô y tá với vẻ mặt buồn đến đưa đi vì ông ta qua đời.”đc nối theo cách nào a.nối trực tiếp(ko dùng ngữ

Câu Hỏi

Ngữ Văn Lớp 5: các vế câu trong câu ghep”các cô y tá với vẻ mặt buồn đến đưa đi vì ông ta qua đời.”đc nối theo cách nào
a.nối trực tiếp(ko dùng ngữ nối) b.nối bằng một quan hệ từ
c.nối bằng một cặp quan hệ từ d.nối bằng một cặp từ hô ứng
help meeeee!

Trả Lời

 1. Các vế câu trong câu ghép”Các cô y tá với vẻ mặt buồn đến đưa đi ông ta qua đời.”đc nối theo cách nào?
  = Nối bằng một quan hệ từ nha!
  (Quan hệ từ mik tô đậm và gạch chân ở câu trên ý!)
  @MeoMiu5a2
  Hok tốt nha!

  Trả lời

Viết một bình luận