Ngữ Văn Lớp 5: xác định các thành phần trạng ngữ, chủ vị – vị ngữ và cho biết tác dụng của các dấu phẩy trogn câu sau: a) Khoảng 5h chiều, bên ngoài,

Câu Hỏi

Ngữ Văn Lớp 5: xác định các thành phần trạng ngữ, chủ vị – vị ngữ và cho biết tác dụng của các dấu phẩy trogn câu sau: a) Khoảng 5h chiều, bên ngoài, tiếng ồn ào huyên náo lại bùng lên như buổi sáng

Trả Lời

 1. a) Khoảng 5h chiều /, bên ngoài/, tiếng ồn ào huyên náo //lại bùng lên như buổi sáng
          TN:Trạng ngữ      TN:Trạng ngữ              CN:Chủ ngữ                  VN:Vị ngữ
  Dâu phẩy thứ 1: Trong câu có tác dụng là ngăn cách các từ cùng chữ vụ trong câu.
  Dấu phẩy thứ 2:Ngăn cách trạng ngữ với chủ ngữ trong câu.
  #thanhguom

  Trả lời

Viết một bình luận