Ngữ Văn Lớp 4: tại sao có gió? Nêu tác hại do bão gây ra đối với đời sống con người và cách phòng chống bão môn

Câu Hỏi

Ngữ Văn Lớp 4: tại sao có gió? Nêu tác hại do bão gây ra đối với đời sống con người và cách phòng chống bão
môn khoa học nha mn

Trả Lời

  1. Gió được tạo ra bởi sự khác biệt trong áp suất khí quyển. Khi một sự khác biệt trong áp suất khí quyển tồn tại, không khí di chuyển từ vùng  áp suất cao hơn đến các vùng áp suất thấp hơn, dẫn đến những cơn gió có tốc độ khác nhau, ở tốc độ đủ cao người ta gọi nó là bão. 
    Tác hại : Các hiện tương dông, bão gây thiệt hại rất nhiều về nhà cửa. Cơn bão càng lớn, thiệt hại về người và của càng nhiều. Bão thường làm gãy đổ cây cối, làm nhà cửa bị hư hại. Bão tó có lốc có thể cuốn bay người, nhà cửa, làm gãy, đổ cây cối, gây thiệt hại về mùa màng, gây tai nạn cho máy bay, tàu thuyền 

    Trả lời

Viết một bình luận