Ngữ Văn Lớp 4: Tìm danh từ, tính từ, động từ cho câu thơ sau Buồn trông cửa bể chiều hôm Thuyền ai thấp thoáng cánh buồm

Câu Hỏi

Ngữ Văn Lớp 4:

Tìm danh từ, tính từ, động từ cho câu thơ sau

Buồn trông cửa bể chiều hôm

Thuyền ai thấp thoáng cánh buồm xa xa?

Buồn trông ngọn nước mới sa,

Hoa trôi man mác biết là về đâu?

Trả Lời

 1. Tìm danh từ, tính từ, động từ cho câu thơ sau
  Buồn trông cửa bể chiều hôm
  Thuyền ai thấp thoáng cánh buồm xa xa?
  Buồn trông ngọn nước mới sa,
  Hoa trôi man mác biết là về đâu?
  Danh từ : cửa , thuyền , cánh buồm , hoa , chiều ,  nước .
  Tính từ : xa xa , buồn , man mác
  Động từ : trông , thấp thoáng , trôi , về 

  Trả lời

Viết một bình luận