Ngữ Văn Lớp 4: Đặt câu hỏi tại sao cho các câu dưới đây : a) Vì trời rét nên chúng tôi phải mặc áo ấm đi học. b) Nhờ thời tiết thuận lợ

Câu Hỏi

Ngữ Văn Lớp 4:

Đặt câu hỏi tại sao cho các câu dưới đây :

a) Vì trời rét nên chúng tôi phải mặc áo ấm đi học.

b) Nhờ thời tiết thuận lợi mà cây cối rất phát triển.

c) Chúng tôi đã rất vui vì lớp tôi lại được dẫn đầu toàn trường.

d) Nhiều người đến Sa Pa vì ở đó có tuyết rơi ngay cả mùa hè.

Trả Lời

 1. a) Tại sao chúng tôi phải mặc áo ấm đi học?
  Vì trời rét nên chúng tôi phải mặc áo ấm đi học
  b) Nhờ đâu mà cây cối rất phát triển?
  Nhờ thời tiết thuận lợi mà cây cối rất phát triển.
  c) Vì sao chúng tôi rất vui ?
  Chúng tôi đã rất vui vì lớp tôi lại được dẫn đầu toàn trường.
  d) Vì sao nhiều người đến Sa Pa ?
  Nhiều người đến Sa Pa vì ở đó có tuyết rơi ngay cả mùa hè.
  #hanheocute

  Trả lời

Viết một bình luận