Ngữ Văn Lớp 4: Đặt 5 câu cảm Đặt t câu khiến

Câu Hỏi

Ngữ Văn Lớp 4:

Đặt 5 câu cảm

Đặt t câu khiến

Trả Lời

 1. câu khiến
  mong bạn lấy hộ mình cái bút
  bạn nam hãy cố gắng học tập
  bạn giang hãy đến trường
  mong được bạn giúp đỡ
  bạn hãy cho mình mượn bút
   
  câu cảm
  a! cô đến rồi!
  ôi! bố về rồi !
  ôi! bạn nam đến
  a!con mèo này thật thông minh!
  a! bạn giang đến rồi !
  câu khiến từ mik đến bạn là
  mong bạn cho hay nhất

  Trả lời

Viết một bình luận