Ngữ Văn Lớp 4: gạch chân dưới chủ ngữ trong câu và cho biết chủ ngữ đó là danh từ hay cao cụm danh từ tạo thành? 1, Cồn cát cao trên kia là chỗ c

Câu Hỏi

Ngữ Văn Lớp 4: gạch chân dưới chủ ngữ trong câu và cho biết chủ ngữ đó là danh từ hay cao
cụm danh từ tạo thành?
1, Cồn cát cao trên kia là chỗ cô Mai nằm nghỉ
giúp em với ạ

Trả Lời

Viết một bình luận