Ngữ Văn Lớp 4: Đặt câu hỏi với mỗi từ sau: ai,cái gì,làm gì,thế nào,vì sao,bao giờ. Đặt nhiều câu lên nha mn.

Ngữ Văn Lớp 4: Đặt câu hỏi với mỗi từ sau: ai,cái gì,làm gì,thế nào,vì sao,bao giờ. Đặt nhiều câu lên nha mn.

Ngữ Văn Lớp 4: Đặt câu hỏi với mỗi từ sau: ai,cái gì,làm gì,thế nào,vì sao,bao giờ.
Đặt nhiều câu lên nha mn.

0 bình luận về “Ngữ Văn Lớp 4: Đặt câu hỏi với mỗi từ sau: ai,cái gì,làm gì,thế nào,vì sao,bao giờ. Đặt nhiều câu lên nha mn.”

 1. Ai là người em yêu quý nhât ?
  Ai là người em yêu quý nhất ?
  Cái gì của em là thứ em yêu quý nhất ?
  Cai gì của em thường kêu inh ỏi ?
  Em làm gì khi không được điểm 10 ?
  Em làm gì khi bị bệnh ?
  Việc học tập của em dạo này thế nào ?
  Sức khỏe của em dạo này thế nào ?
  Vì sao em hay không nghe lời cô giáo ? 
  Vì sao em ghét cậu ấy ?
  Bao giờ em đi ngủ ?
  Bao giờ em học bài ?

  Trả lời
 2. ai đang ở trong bếp ?
  ai đang đọc truyện ?
  cái gì màu đỏ ?
  cái gì có màu xanh ?
  bạn đang làm gì thế ?
  mẹ đang làm gì thế
  bạn thấy chiếc ghế đó thế nào ?
  cậu thấy phim này thế nào ?
  vì sao hôm qua bạn nghỉ học ?
  vì sao nước không có màu ?
  bao giờ bạn tan học ?
  bao giờ bạn đi chơi ?
  cho mình xin tlhn nhé

  Trả lời

Viết một bình luận