Ngữ Văn Lớp 4: “Chích chòe, huyên náo, tung hoành, lách cách, chập chờn, lập lòe, vắng lặng, dung hòa, vo ve, hồi hộp, tán lá”. Từ nào là từ ghép??? T

Ngữ Văn Lớp 4: “Chích chòe, huyên náo, tung hoành, lách cách, chập chờn, lập lòe, vắng lặng, dung hòa, vo ve, hồi hộp, tán lá”. Từ nào là từ ghép??? T

Ngữ Văn Lớp 4: “Chích chòe, huyên náo, tung hoành, lách cách, chập chờn, lập lòe, vắng lặng, dung hòa, vo ve, hồi hộp, tán lá”. Từ nào là từ ghép??? Từ nào là từ láy???
Giúp mình với ạ. Cảm ơnViết một bình luận