Ngữ Văn Lớp 4: Câu 3: Xác định TN, CN, VN trong câu sau: Vì cơn bão, nhiều ngôi nhà đã bị tốc mái.

Câu Hỏi

Ngữ Văn Lớp 4: Câu 3: Xác định TN, CN, VN trong câu sau: Vì cơn bão, nhiều ngôi nhà đã bị tốc mái.

Trả Lời

 1. vì cơn bão ,nhiều ngôi nhà đã bị tốc mái.
                                                                  
      TN            CN                          VN
   XIN HAY NHẤT Ạ!

  Trả lời
 2. @Linh3782142
  *Xác định trạng ngữ, chủ ngữ, vị ngữ:
  Vì cơn bão,/ nhiều ngôi nhà/ đã bị tốc mái.
  Trạng ngữ: Vì cơn bão (trạng ngữ chỉ nguyên nhân)
  Chủ ngữ: Nhiều ngôi nhà
  Vị ngữ: đã bị tốc mái.

  Trả lời

Viết một bình luận