Ngữ Văn Lớp 4: Câu 11. Xác định TN, CN, VN trong câu văn sau Trần Đăng Khoa là một nhà thơ, khi mới mười tuổi, ông đã sáng tác tập thơ Góc sân và

Câu Hỏi

Ngữ Văn Lớp 4: Câu 11. Xác định TN, CN, VN trong câu văn sau Trần Đăng Khoa là một nhà thơ, khi mới mười tuổi, ông đã sáng tác tập thơ Góc sân và khoảng trời.

Trả Lời

Viết một bình luận