Ngữ Văn Lớp 4: Câu 1 điền vào chỗ chống có âm đầu r,d,gi Thuyền ta chầm chậm vào Ba Bể Núi …………………… leo cheo, hồ lặng im Lá ……..

Câu Hỏi

Ngữ Văn Lớp 4: Câu 1 điền vào chỗ chống có âm đầu r,d,gi
Thuyền ta chầm chậm vào Ba Bể
Núi …………………… leo cheo, hồ lặng im
Lá …………………… với gió ngân se sẽ
Họa tiếng lòng ta với chim .

Trả Lời

Viết một bình luận