Ngữ Văn Lớp 4: Bài 3. Từ nào dưới đây không phải là từ láy trong các từ sau đây ? học hành, nhè nhẹ, nhỏ nhắn, vằng vặc

Câu Hỏi

Ngữ Văn Lớp 4: Bài 3. Từ nào dưới đây không phải là từ láy trong các từ sau đây ? học hành, nhè nhẹ, nhỏ nhắn, vằng vặc

Trả Lời

 1. đáp án: text{học hành}
  -> học hành là từ ghép, không phải từ láy
  -> học: học tập
  -> hành: thực hành
  ->Từ láy là từ được cấu tạo từ hai tiếng, được tạo nên bởi các tiếng giống nhau về âm, về vần hoặc cả âm và vần. Trong đó có thể có 1 tiếng có nghĩa hoặc tất cả các tiếng đều không có nghĩa

  Trả lời
 2. Từ không phải từ láy chính là từ  : $\text{học hành}$
  ⇒Học : học tập 
  ⇒Hành : thực hành 
  →Từ láy là từ được cấu tạo từ hai tiếng trở lên,chúng được tạo nên bởi các tiếng có phần giống nhau về âm đầu,vần hoặc cả âm và vần.Trong đó có thể có một tiếng sẽ không có nghĩa hoặc cả hai tiếng đều không có nghĩa nhưng khi ghép lại sẽ thành một từ có nghĩa 
  $Taekook$

  Trả lời

Viết một bình luận