Ngữ Văn Lớp 4: Xác định rõ 2 kiểu từ ghép đã học (từ ghép phân loại,từ ghép tổng hợp) trong các từ sau :nóng bỏng,nóng ran,nóng nực,lạnh buốt,lạnh ngắ

Câu Hỏi

Ngữ Văn Lớp 4: Xác định rõ 2 kiểu từ ghép đã học (từ ghép phân loại,từ ghép tổng hợp) trong các từ sau :nóng bỏng,nóng ran,nóng nực,lạnh buốt,lạnh ngắt ,lạnh giá ,nóng rát.

Trả Lời

 1. Từ ghép tổng hợp: nóng bỏng,nóng nực,lạnh giá
  Từ ghép phân loại: nóng ran,lạnh buốt,lạnh ngắt,nóng rát
  giải thích
  từ ghép nào không chỉ chung, mà lại có nghĩa như phân loại người ( hay vật ) thì đó là từ ghép phân loại.
  Từ ghép tổng hợp là từ biểu thị nghĩa rộng hơn

  Trả lời

Viết một bình luận