Ngữ Văn Lớp 4: 8: Đặt câu theo cấu trúc sau : a. TN, CN – VN b. TN, CN, CN – VN c. TN, CN, VN – VN d. TN, TN, CN, CN – VN, VN

Câu Hỏi

Ngữ Văn Lớp 4: 8: Đặt câu theo cấu trúc sau :
a. TN, CN – VN
b. TN, CN, CN – VN
c. TN, CN, VN – VN
d. TN, TN, CN, CN – VN, VN

Trả Lời

 1. Câu a : Đêm ấy, cả nhà quanh quần bên nhau
  Câu B: Sáng hôm ấy, Hùng và Khang chơi đá banh
  Câu C: Chiều một hôm, khang chơi đá banh , cầu lông cùng với bạn bè
  Câu D: Vào buổi chiều, ở nhà Khang, Khang và Hùng chơi cờ vua,bóng bàn
  $#Eagle$

  Trả lời
 2. a. TN, CN – VN
  => Trong bụi cây, Chú thỏ đang gặm cà rốt.
  TN: Trong bụi cây
  CN: Chú thỏ
  VN: Đang gặm cà rốt.
  b. TN, CN, CN – VN
  => Đằng xa xa kia, Bác Hằng, Bác Thúy đang cãi nhau.
  TN: Đằng xa xa kia
  CN1: Bắc Hằng
  CN2: Bắc Thúy
  VN: Đang cãi nhau.
  c. TN, CN, VN – VN
  => Ở trên lớp, Minh đã không làm bài tập và không học thuộc bài.
  TN: Ở trên lớp
  CN: Minh
  VN1: Không làm bài tập
  VN2: Không học thuộc bài.
  d. TN, TN, CN, CN – VN, VN
  => Vào hè năm ngoái, ở quê em, có gia đình em, gia đình bác em đã đi vặt nhãn, vặt ổi.
  TN1: Vào hè năm ngoái
  TN2: Ở quê em
  CN1: Gia đình em
  CN2: Gia đình bác em
  VN1: Vặt nhãn
  VN2: Vặt ổi
  @mie

  Trả lời

Viết một bình luận