Ngữ Văn Lớp 4: 3.Viết 1 đoạn văn ngắn nói về một người có ý chí,nghị lực nên đã vượt qua nhiều thử thách,đạt được thành công : giúp mik nka,và đương n

Ngữ Văn Lớp 4: 3.Viết 1 đoạn văn ngắn nói về một người có ý chí,nghị lực nên đã vượt qua nhiều thử thách,đạt được thành công : giúp mik nka,và đương n

Ngữ Văn Lớp 4: 3.Viết 1 đoạn văn ngắn nói về một người có ý chí,nghị lực nên đã vượt qua nhiều thử thách,đạt được thành công :
giúp mik nka,và đương nhiên là bài tự nghĩ UvU (sorry vì đòi hỏi là tự nghĩ nhưng mik ko có ý tưởng nào cả nên mượn tham khảo các bạn 1 tí) CẢNH BÁO : đây là luyện từ và câuViết một bình luận