Ngữ Văn Lớp 3: VIẾT CÂU VĂN TẢ MỖI SỰ VẬT SAU CÓ DÙNG BIỆN PHÁP NHÂN HÓA -CON GÀ TRỐNG ĐANG GÁY.(CÓ GIẢI THÍCH)

Câu Hỏi

Ngữ Văn Lớp 3: VIẾT CÂU VĂN TẢ MỖI SỰ VẬT SAU CÓ DÙNG BIỆN PHÁP NHÂN HÓA
-CON GÀ TRỐNG ĐANG GÁY.(CÓ GIẢI THÍCH)

Trả Lời

  1. -Nhân hóa là biện pháp tu từ gọi hoặc tả đồ vật, cây cối, con vật, bằng những từ ngữ sử dụng cho con người như hành động, suy nghĩ, tính cách cho nó trở nên sinh động , gần gũi, hấp dẫn và có hồn hơn.
    Đặt câu:
    -Chị dừa đang dang tay đón gió.
    Giải thích: dang tay đón gió là hành động của con người

    Trả lời

Viết một bình luận