Ngữ Văn Lớp 3: Viết 1 câu có sử dụng phép nhân hóa để nói về a,chiếc lá b, bầu trời

Câu Hỏi

Ngữ Văn Lớp 3: Viết 1 câu có sử dụng phép nhân hóa để nói về
a,chiếc lá
b, bầu trời

Trả Lời

Viết một bình luận