Ngữ Văn Lớp 3: – Dòng sông cứ bình thản trôi xuôi trước mắt nó mở ra bao điều kỳ thú cho đến một ngày khi ra đến biển Dòng Sông bỗng giật mình nhớ tới

Câu Hỏi

Ngữ Văn Lớp 3: – Dòng sông cứ bình thản trôi xuôi trước mắt nó mở ra bao điều kỳ thú cho đến một ngày khi ra đến biển Dòng Sông bỗng giật mình nhớ tới mẹ Suối Nguồn .
Yêu cầu : Đọc câu văn sau và cho biết :
Sự vật nào đc nhân hóa ?
Chúng đc nhân hóa bằng cách nào ?

Trả Lời

  1. – Sự vật được nhân hóa: Dòng sông
    – Chúng được nhân hóa bằng cách: Miêu tả sự vật bằng những từ ngữ miêu tả con người.
    Dòng sông bỗng giật mình nhớ tới mẹ suối nguồn
    => Từ nhân hóa: giật mình, nhớ.

    Trả lời

Viết một bình luận