Ngữ Văn Lớp 3: a,sắc hay sắc cái………da nhỏ b, xao hay sao -dày………..thì nắng ,vắng…….thì mưa xanh…….vàng vọt b 2;sử dụng biện pháp

Ngữ Văn Lớp 3: a,sắc hay sắc cái………da nhỏ b, xao hay sao -dày………..thì nắng ,vắng…….thì mưa xanh…….vàng vọt b 2;sử dụng biện pháp

Ngữ Văn Lớp 3: a,sắc hay sắc
cái………da nhỏ
b, xao hay sao
-dày………..thì nắng ,vắng…….thì mưa
xanh…….vàng vọt
b 2;sử dụng biện pháp so sánh để viết lại câu sau:
a,xe cộ vun vút trên đường.
b,những em bé quần áo đủ màu sắc đang nô đùa trong sân trường.Viết một bình luận