Ngữ Văn Lớp 3: 1. Đặt 2 câu theo mẫu Ai thế nào? nói về gia đình. 2. Đặt 2 câu theo mẫu Ai là gì? nói về cây cối. 3. Đặt 2 câu theo mẫu Ai làm gì? (

Câu Hỏi

Ngữ Văn Lớp 3: 1. Đặt 2 câu theo mẫu Ai thế nào? nói về gia đình.
2. Đặt 2 câu theo mẫu Ai là gì? nói về cây cối.
3. Đặt 2 câu theo mẫu Ai làm gì?
( Chụp ảnh hộ mình nha )

Trả Lời

Viết một bình luận