Ngữ Văn Lớp 2: a) 3 từ có cả 2 tiếng cùng có âm đầu là c b)3 từ có 2 tiếng cùng có âm đầu là k

Ngữ Văn Lớp 2: a) 3 từ có cả 2 tiếng cùng có âm đầu là c b)3 từ có 2 tiếng cùng có âm đầu là k

Ngữ Văn Lớp 2: a) 3 từ có cả 2 tiếng cùng có âm đầu là c
b)3 từ có 2 tiếng cùng có âm đầu là k

0 bình luận về “Ngữ Văn Lớp 2: a) 3 từ có cả 2 tiếng cùng có âm đầu là c b)3 từ có 2 tiếng cùng có âm đầu là k”

 1. a) 3 từ có cả 2 tiếng cùng có âm đầu là c là : 
  + củng cố
  + con cóc
  + con công
  b) 3 từ có 2 tiếng cùng có âm đầu là k là : 
  + khắc khe 
  + kha khá 
  + khó khăn 

  Trả lời

Viết một bình luận