Ngữ Văn Lớp 12: Câu 1 : Nội dung lời tuyên bố của Hồ Chí Minh khi kết thúc bản Tuyên ngôn Độc lập là: A. Kêu gọi toàn thể quốc dân đồng bào đứng lên đấ

Ngữ Văn Lớp 12: Câu 1 : Nội dung lời tuyên bố của Hồ Chí Minh khi kết thúc bản Tuyên ngôn Độc lập là: A. Kêu gọi toàn thể quốc dân đồng bào đứng lên đấ

Ngữ Văn Lớp 12: Câu 1 : Nội dung lời tuyên bố của Hồ Chí Minh khi kết thúc bản Tuyên ngôn Độc lập là:
A. Kêu gọi toàn thể quốc dân đồng bào đứng lên đấu tranh đấu tranh với thực dân Pháp để giành quyền làm chủ.
B. Tuyên bố thoát li hẳn quan hệ thực dân với Pháp, xóa bỏ hết những hiệp ước mà Pháp đã kí về nước Việt Nam, xóa bỏ tất cả mọi đặc quyền của Pháp trên đất nước Việt Nam.
C. Khẳng định quyền hưởng tự do và độc lập của Việt Nam, đồng thời khẳng định quyết tâm bảo vệ đến cùng nền độc lập.
D. Khẳng định nhân dân Việt Nam nói riêng và nhân dân ba nước Đông Dương có quyền được hưởng quyền độc lập tự do.

0 bình luận về “Ngữ Văn Lớp 12: Câu 1 : Nội dung lời tuyên bố của Hồ Chí Minh khi kết thúc bản Tuyên ngôn Độc lập là: A. Kêu gọi toàn thể quốc dân đồng bào đứng lên đấ”

 1. Giải đáp:
  Câu 1: Nội dung lời tuyên bố của Hồ Chí Minh khi kết thúc bản Tuyên ngôn Độc lập là:
  C.Khẳng định quyền hưởng tự do và độc lập của Việt Nam, đồng thời khẳng định quyết tâm bảo vệ đến cùng nền độc lập.
  Vì kết thúc văn bản, chủ tịch Hồ Chí mInh có khẳng định: “Nước Việt Nam có quyền hướng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy.
  Bạn tham khảo nha. Chúc bạn học tốt ><
  <<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 

  Trả lời

Viết một bình luận