Ngữ Văn Lớp 11: Đề: Anh (chị) có ấn tượng sâu với nhân vật nào, với chi tiết nghệ thuật nào trong truyện Hai đứa trẻ? Vì sao? Mình cần bài ấn tượng khá

Ngữ Văn Lớp 11: Đề: Anh (chị) có ấn tượng sâu với nhân vật nào, với chi tiết nghệ thuật nào trong truyện Hai đứa trẻ? Vì sao? Mình cần bài ấn tượng khá

Ngữ Văn Lớp 11: Đề: Anh (chị) có ấn tượng sâu với nhân vật nào, với chi tiết nghệ thuật nào trong truyện Hai đứa trẻ? Vì sao?
Mình cần bài ấn tượng khác không phải là Liên ạ!!
Hứa cho 5* và ctltn♥Viết một bình luận