Ngữ Văn Lớp 11: Câu nói “Là nhà văn mở đầu cho nghề phóng sự của nước ta, Vũ Trọng Phụng đã có rất nhiều đóng góp cho nền văn học Việt Nam” có ý nghĩa

Câu Hỏi

Ngữ Văn Lớp 11: Câu nói “Là nhà văn mở đầu cho nghề phóng sự của nước ta, Vũ Trọng Phụng đã có rất nhiều đóng góp cho nền văn học Việt Nam” có ý nghĩa như thế nào?

Trả Lời

 1. áng 24/11, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng theo hình thức trực tuyến. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tới dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
  Thông tấn xã Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn Bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Ra sức xây dựng, giữ gìn và phát huy những giá trị đặc sắc của nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”:
  “Kính thưa các đồng chí lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,
  Thưa các vị đại biểu,
  Thưa toàn thể các đồng chí,
  Hôm nay, tại Thủ đô Hà Nội – “nơi lắng hồn núi sông ngàn năm”; “nơi hội tụ, kết tinh và tỏa sáng nền văn hóa, văn minh của dân tộc”; “Thủ đô của lương tri và phẩm giá con người”; “Thành phố vì hòa bình”; “hào hoa và thanh lịch”; “văn hiến và anh hùng”;… chúng ta long trọng tổ chức Hội nghị văn hóa toàn quốc để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng về lĩnh vực văn hóa.
  Đây là một việc làm rất có ý nghĩa về nhiều phương diện; tôi rất vui mừng và hào hứng được đến dự Hội nghị này. Sở dĩ tôi nói như vậy là vì 3 lý do:
  – Vị trí, vai trò quan trọng của văn hóa: văn hóa là hồn cốt của dân tộc, nói lên bản sắc của dân tộc. Văn hóa còn thì dân tộc còn,…
  – 75 năm nay (từ ngày 24/11/1946), hôm nay mới lại có Hội nghị toàn quốc về văn hóa với quy mô lớn thế này.
  – Họp sau Đại hội Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận, Khối Nội chính; và sắp tới sẽ còn có Hội nghị về đối ngoại và về xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần tôi vẫn nói: “Tiền hô hậu ủng,” “Nhất hô bá ứng,” “Trên dưới đồng lòng” và “Dọc ngang thông suốt.”
  chúc bạn học tốt.

  Trả lời

Viết một bình luận