Ngữ Văn Lớp 11: Câu 1 (2.0 điểm) Là thế hệ trẻ của đất nước, chúng ta cần làm gì để “đối mặt với một thế giới đầy biến động”. Anh/chị hãy viết một đoạn

Ngữ Văn Lớp 11: Câu 1 (2.0 điểm) Là thế hệ trẻ của đất nước, chúng ta cần làm gì để “đối mặt với một thế giới đầy biến động”. Anh/chị hãy viết một đoạn

Ngữ Văn Lớp 11: Câu 1 (2.0 điểm)
Là thế hệ trẻ của đất nước, chúng ta cần làm gì để “đối mặt với một thế giới đầy biến động”.
Anh/chị hãy viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ về vấn đề trên.
Mn giúp em vs ạ :((

0 bình luận về “Ngữ Văn Lớp 11: Câu 1 (2.0 điểm) Là thế hệ trẻ của đất nước, chúng ta cần làm gì để “đối mặt với một thế giới đầy biến động”. Anh/chị hãy viết một đoạn”

Viết một bình luận