Ngữ Văn Lớp 10: Viết về lai lịch và những sáng tạo về tư tưởng, nghệ thuật của Nguyễn Du Mọi người giúp mình với

Ngữ Văn Lớp 10: Viết về lai lịch và những sáng tạo về tư tưởng, nghệ thuật của Nguyễn Du Mọi người giúp mình với

Ngữ Văn Lớp 10: Viết về lai lịch và những sáng tạo về tư tưởng, nghệ thuật của Nguyễn Du
Mọi người giúp mình với

0 bình luận về “Ngữ Văn Lớp 10: Viết về lai lịch và những sáng tạo về tư tưởng, nghệ thuật của Nguyễn Du Mọi người giúp mình với”

  1. +Về lai lịch:Nguyễn Du xuất thân trong một gia đình quý tộc, nhiều đời làm quan to dưới triều vua Lê, chúa Trịnh. Đó là một gia đình có truyền thống yêu chuộng văn chương và nghệ thuật. Ông đỗ trạng nguyên và được người đời gọi là Đại thi hào Nguyễn Du
    +Về giá trị nghệ thuật, Nguyễn Du đã bộc lộ tài hoa, sắc sảo trong nghệ thuật tự sự, miêu tả nhân vật, tả cảnh, sử dụng ngôn từ. Truyện Kiều là một kiệt tác nghệ thuật, với bút pháp của một nghệ sĩ thiên tài, tiếng Việt trong Truyện Kiều đã đạt đến độ giàu và đẹp. . Đồng thời đề cao vẻ đẹp ngoại hình, tài năng cùng nhân phẩm và khát vọng chân chính của con người về tự do hạnh phúc, chân lí.
    +Với những thành công về nội dung và nghệ thuật như thế, Truyện Kiều đã trở thành tác phẩm tiêu biểu của đời thơ Nguyễn Du, của văn học dân tộc. Nguyễn Du và Truyện Kiều sẽ sống mãi trong lòng người đọc, sống mãi với dân tộc.

    Trả lời

Viết một bình luận